הליך הרשמה

שלב ראשון : הרשמה לאוניברסיטה
ההרשמה לאוניברסיטה נערכת באתר המחלקה להרשמה בקישור הזה: http://harshama.haifa.ac.il

שלב שני: הצגת תעודות מקוריות וגיליון ציונים מקורי באגף מנהל תלמידים
(למעט סטודנטים מאוניברסיטת חיפה).
להלן קישורים לאגף שכר לימוד/ מחלקת הרשמה לבדיקת שעות הקבלה ומידע נוסף.
שכר לימוד
מחלקת הרשמה
 
שלב שלישי: מילוי טפסים והעברתם למזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
1.טופס פרטים כלליים – נספח 8ד׳
2. קורות חיים