סגל התכנית

 תמונת המרצה
 שם המרצה
 טלפון  דוא״ל  על המרצה
 
ד״ר ולרי איסאק
ד״ר איסק ואלרי  052-6095117  isaak.valerie@edu.haifa.ac.il ד"ר ואלרי איסק ראש התכנית לתואר שני (מ"א) בניהול מערכות חינוך למשרתי צה"ל ומערכת הביטחון. מרצה בתחומי הניהול ומשאבי אנוש וחוקרת בתחום המצוינות האישית והניהולית. שם הקורס – התנהגות ארגונית, סוגיות בניהול משאבי אנוש.
 
ד״ר אריה קיזל
פרופ׳ אריה קיזל  04-8240512 (52512)  akizel@edu.haifa.ac.il פרופ' אריה קיזל חבר סגל הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. מאז 2017 משמש נשיא האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים. תחומי התמחותו: פילוסופיה של החינוך, פילוסופיה עם ילדים חקר ספרי לימוד ותוכניות לימודים וחקר נרטיבים של קבוצות. מלמד את הקורס - מערכת החינוך בישראל. 
 
ד״ר קרן אור חן
ד״ר קרן אור חן
   korchen@psy.haifa.ac.il ד"ר קרן אור חן מרצה לתחומי הפסיכולוגיה הסטטיסטיקה ושיטות המחקר באוניברסיטת חיפה בבית הספר לעבודה סוציאלית, החוג לפסיכולוגיה, החוג לתקשורת, החוג למשאבי טבע וסביבה. בעלת דוקטורט בתחום קבלת החלטות בתנאי אי ודאות ומרצה בבית ספר לרפואה בטכניון בתחומי הפסיכולוגיה. שם הקורס - שיטות מחקר וסטטיסטיקה.
 
ד״ר מוטי מרדלר
ד״ר מוטי מרדלר
   motim@wgalil.ac.il ד"ר מוטי מרדלר עוסק כיום בעיקר במחקר ובהוראה אקדמית בנושאים של ניהול ומנהיגות במערכות חינוכיות ותוכניות הכשרה פורמליות ושאינן פורמליות בארגונים. חבר סגל במכללה האקדמית גליל מערבי. שם הקורס - מנהיגות חינוכית כיום, בתי ספר אוטונומיים- ניהול עצמי.
 
ד״ר ורוניקה סטרקוב
ורוניקה סטרקוב   starkov.veronica@gmail.com מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע: מעריכה ביחידת ההערכה. משרד החינוך: מלווה רכזי הערכה בית ספרים מטעם ראמ"ה ורכזת תחום ההערכה בפסג"ה רחובות. מכללת אחווה ומכללת בית ברל: מכשירה רכזי הערכה בית ספרים. שם הקורס - מדיניות הערכה בישראל.
 
דבורה פלג
דבורה פלג    dvorapeleg@gmail.com  גב' דבורה פלג הנה בעלת תואר שני בניהול מערכות ומשאבי אנוש מאוניברסיטת וושינגטון ארה"ב. עוסקת בחינוך ומתמקדת בעיקר בנושאי -הערכה ומדידה בית ספרית, פיתוח מנהלים וסגלי הוראה וייזום והטמעת שינויים בארגון. שם הקורס - הכרות עם מערכת החינוך-היבטים מעשיים.
 
ד״ר רומי וייס
ד״ר רומי וייס    avihush@gmail.com  ד"ר רומי וייס מרצה בתחום מנהיגות חינוכית באוניברסיטת חיפה, בניהול מערכות חינוך למשרתי צה"ל ומערכת הביטחון. תחומי התמחות: פיתוח כישורי ניהול ומנהיגות, ניהול משאבי אנוש, תקשורת בין-אישית והתנהגות ארגונית. יועצת לפרויקטים אקדמיים בתחום החינוך והניהול. שם הקורס – מנהיגות חינוכית.
 
ד
 ד"ר טלי הדסה בלנק    talihadasablank@gmail.com ד"ר טלי הדסה בלנק חוקרת ומרצה בתחום חדשנות ויזמות בארגוני חינוך ובחברות עתירות ידע. תחום מחקר: מאפייני היזם, מוטיבציה וסביבת האקו-סיסטם התורמת להשגת יעדי חדשנות. שם הקורס: חדשנות ויזמות בארגוני חינוך